Kontakt

Obchodný názov: Vladimír OBUCH

Sídlo: Podhorská 3, Pezinok 902 01

Mobil:  0905 257778

E-mail: obuchv@gmail.com

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu: 5025779551/0900

IČO: 36981729

DIČ: 1020150659

IČ DPH: SK1020150659

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Rýchly kontakt

Prihlásenie